Naše usluge

Koristeći naše usluge postižete bolju zastupljenost na internetu

Naše usluge

Internet Marketing

Pored javnog dijela aplikacije za predstavljanje djelatnosti i objekta iznajmljivača na Internetu i privatnog dijela koji omogućuje vođenje iznajmljivačkog poslovanja, svojim kupcima nudimo i kompletne usluge oglašavanja na Internetu čime njihova djelatnost postaje lakše dostupna i vidljivija znatno većem broju potencijalnih klijenata. Oglašavanje, koristeći Googleovu uslugu AdWords, prikazuje vašu djelatnost širokom krugu potencijalnih klijenata koji traže smeštaj na Internetu. Vaš objekt i djelatnost na ovaj način bolje će biti prezentirani i viđeni, a time bolje privlačiti goste.